با ما در تماس باشید

    در این فرم می‌توانید درخواست دارو و یا تجهیزات خود را به شرکت ارسال نمایید. در صورت ارائه درخواست برای دارو، درصورتیکه مرکز پخش باشید، درخواست شما برای شرکت توزیع ارسال خواهد شد. در صورتیکه شخص حقیقی هستید از این لیست می‌توانید مراکز توزیع دارو را مشاهده نمایید.